Kết thúc sau
 
 
Giảm 7%
6.1 inches6 G512 G

45.990.000 43.000.000

45.990.000 43.000.000
 • [HOT] Thu cũ lên đời giá cao – Thủ tục nhanh – Trợ giá lên tới 1.000.000đ 
 • Trả góp lãi suất 0%. Trả trước 50%, kỳ hạn 6 tháng (Áp dụng trên GIÁ NIÊM YẾT, không áp dụng cùng các khuyến mại khác)

(*Dự kiến)

Giảm 18%
6.1 inches3 G256 G

39.000.000 32.000.000

39.000.000 32.000.000
 • [HOT] Thu cũ lên đời giá cao – Thủ tục nhanh – Trợ giá lên tới 1.000.000đ 
 • Trả góp lãi suất 0%. Trả trước 50%, kỳ hạn 6 tháng (Áp dụng trên GIÁ NIÊM YẾT, không áp dụng cùng các khuyến mại khác)

(*Dự kiến)

Giảm 7%
6.1 inches3 G128 G

40.990.000 38.000.000

40.990.000 38.000.000
 • [HOT] Thu cũ lên đời giá cao – Thủ tục nhanh – Trợ giá lên tới 1.000.000đ 
 • Trả góp lãi suất 0%. Trả trước 50%, kỳ hạn 6 tháng (Áp dụng trên GIÁ NIÊM YẾT, không áp dụng cùng các khuyến mại khác)

(*Dự kiến)

Giảm 14%
6.1 inches3 G128 G

43.000.000 37.000.000

43.000.000 37.000.000
 • [HOT] Thu cũ lên đời giá cao – Thủ tục nhanh – Trợ giá lên tới 1.000.000đ 
 • Trả góp lãi suất 0%. Trả trước 50%, kỳ hạn 6 tháng (Áp dụng trên GIÁ NIÊM YẾT, không áp dụng cùng các khuyến mại khác)

(*Dự kiến)

5.00 out of 5
Giảm 12%
6.1 inches3 G128 G

39.990.000 35.000.000

39.990.000 35.000.000
 • [HOT] Thu cũ lên đời giá cao – Thủ tục nhanh – Trợ giá lên tới 1.000.000đ 
 • Trả góp lãi suất 0%. Trả trước 50%, kỳ hạn 6 tháng (Áp dụng trên GIÁ NIÊM YẾT, không áp dụng cùng các khuyến mại khác)

(*Dự kiến)

Giảm 20%
6.1 inches3 G128 G

35.000.000 28.000.000

35.000.000 28.000.000
 • [HOT] Thu cũ lên đời giá cao – Thủ tục nhanh – Trợ giá lên tới 1.000.000đ 
 • Trả góp lãi suất 0%. Trả trước 50%, kỳ hạn 6 tháng (Áp dụng trên GIÁ NIÊM YẾT, không áp dụng cùng các khuyến mại khác)

(*Dự kiến)

5.00 out of 5
Giảm 6%
6.1 inches6 G512 G

47.990.000 45.000.000

47.990.000 45.000.000
 • [HOT] Thu cũ lên đời giá cao – Thủ tục nhanh – Trợ giá lên tới 1.000.000đ 
 • Trả góp lãi suất 0%. Trả trước 50%, kỳ hạn 6 tháng (Áp dụng trên GIÁ NIÊM YẾT, không áp dụng cùng các khuyến mại khác)

(*Dự kiến)

Giảm 5%
6.1 inches6 G2T

58.990.000 55.900.000

58.990.000 55.900.000
 • [HOT] Thu cũ lên đời giá cao – Thủ tục nhanh – Trợ giá lên tới 1.000.000đ 
 • Trả góp lãi suất 0%. Trả trước 50%, kỳ hạn 6 tháng (Áp dụng trên GIÁ NIÊM YẾT, không áp dụng cùng các khuyến mại khác)

(*Dự kiến)

5.00 out of 5

Hiển thị kết quả duy nhất

Giảm 20%
6.1 inches3 G128 G

35.000.000 28.000.000

35.000.000 28.000.000
 • [HOT] Thu cũ lên đời giá cao – Thủ tục nhanh – Trợ giá lên tới 1.000.000đ 
 • Trả góp lãi suất 0%. Trả trước 50%, kỳ hạn 6 tháng (Áp dụng trên GIÁ NIÊM YẾT, không áp dụng cùng các khuyến mại khác)

(*Dự kiến)

Giảm 5%
6.1 inches6 G2T

52.900.000 50.500.000

52.900.000 50.500.000
 • [HOT] Thu cũ lên đời giá cao – Thủ tục nhanh – Trợ giá lên tới 1.000.000đ 
 • Trả góp lãi suất 0%. Trả trước 50%, kỳ hạn 6 tháng (Áp dụng trên GIÁ NIÊM YẾT, không áp dụng cùng các khuyến mại khác)

(*Dự kiến)

5.00 out of 5
Giảm 5%
6.1 inches6 G2T

58.990.000 55.900.000

58.990.000 55.900.000
 • [HOT] Thu cũ lên đời giá cao – Thủ tục nhanh – Trợ giá lên tới 1.000.000đ 
 • Trả góp lãi suất 0%. Trả trước 50%, kỳ hạn 6 tháng (Áp dụng trên GIÁ NIÊM YẾT, không áp dụng cùng các khuyến mại khác)

(*Dự kiến)

5.00 out of 5
Giảm 20%
6.1 inches3 G128 G

35.000.000 28.000.000

35.000.000 28.000.000
 • [HOT] Thu cũ lên đời giá cao – Thủ tục nhanh – Trợ giá lên tới 1.000.000đ 
 • Trả góp lãi suất 0%. Trả trước 50%, kỳ hạn 6 tháng (Áp dụng trên GIÁ NIÊM YẾT, không áp dụng cùng các khuyến mại khác)

(*Dự kiến)

5.00 out of 5
Giảm 14%
6.1 inches3 G128 G

43.000.000 37.000.000

43.000.000 37.000.000
 • [HOT] Thu cũ lên đời giá cao – Thủ tục nhanh – Trợ giá lên tới 1.000.000đ 
 • Trả góp lãi suất 0%. Trả trước 50%, kỳ hạn 6 tháng (Áp dụng trên GIÁ NIÊM YẾT, không áp dụng cùng các khuyến mại khác)

(*Dự kiến)

5.00 out of 5
Giảm 18%
6.1 inches3 G256 G

39.000.000 32.000.000

39.000.000 32.000.000
 • [HOT] Thu cũ lên đời giá cao – Thủ tục nhanh – Trợ giá lên tới 1.000.000đ 
 • Trả góp lãi suất 0%. Trả trước 50%, kỳ hạn 6 tháng (Áp dụng trên GIÁ NIÊM YẾT, không áp dụng cùng các khuyến mại khác)

(*Dự kiến)

Giảm 5%
6.1 inches6 G512 G

52.990.000 50.500.000

52.990.000 50.500.000
 • [HOT] Thu cũ lên đời giá cao – Thủ tục nhanh – Trợ giá lên tới 1.000.000đ 
 • Trả góp lãi suất 0%. Trả trước 50%, kỳ hạn 6 tháng (Áp dụng trên GIÁ NIÊM YẾT, không áp dụng cùng các khuyến mại khác)

(*Dự kiến)

Giảm 8%
6.1 inches6 G512 G

45.990.000 42.500.000

45.990.000 42.500.000
 • [HOT] Thu cũ lên đời giá cao – Thủ tục nhanh – Trợ giá lên tới 1.000.000đ 
 • Trả góp lãi suất 0%. Trả trước 50%, kỳ hạn 6 tháng (Áp dụng trên GIÁ NIÊM YẾT, không áp dụng cùng các khuyến mại khác)

(*Dự kiến)

Giảm 9%
6.1 inches6 G512 G

40.990.000 37.500.000

40.990.000 37.500.000
 • [HOT] Thu cũ lên đời giá cao – Thủ tục nhanh – Trợ giá lên tới 1.000.000đ 
 • Trả góp lãi suất 0%. Trả trước 50%, kỳ hạn 6 tháng (Áp dụng trên GIÁ NIÊM YẾT, không áp dụng cùng các khuyến mại khác)

(*Dự kiến)

Giảm 13%
6.1 inches6 G512 G

40.990.000 35.500.000

40.990.000 35.500.000
 • [HOT] Thu cũ lên đời giá cao – Thủ tục nhanh – Trợ giá lên tới 1.000.000đ 
 • Trả góp lãi suất 0%. Trả trước 50%, kỳ hạn 6 tháng (Áp dụng trên GIÁ NIÊM YẾT, không áp dụng cùng các khuyến mại khác)

(*Dự kiến)

Giảm 8%
6.1 inches6 G512 G

43.990.000 40.500.000

43.990.000 40.500.000
 • [HOT] Thu cũ lên đời giá cao – Thủ tục nhanh – Trợ giá lên tới 1.000.000đ 
 • Trả góp lãi suất 0%. Trả trước 50%, kỳ hạn 6 tháng (Áp dụng trên GIÁ NIÊM YẾT, không áp dụng cùng các khuyến mại khác)

(*Dự kiến)

Giảm 3%
6.1 inches6 G512 G

46.990.000 45.500.000

46.990.000 45.500.000
 • [HOT] Thu cũ lên đời giá cao – Thủ tục nhanh – Trợ giá lên tới 1.000.000đ 
 • Trả góp lãi suất 0%. Trả trước 50%, kỳ hạn 6 tháng (Áp dụng trên GIÁ NIÊM YẾT, không áp dụng cùng các khuyến mại khác)

(*Dự kiến)

Giảm 3%
6.1 inches3 G128 G

30.990.000 30.000.000

30.990.000 30.000.000
 • [HOT] Thu cũ lên đời giá cao – Thủ tục nhanh – Trợ giá lên tới 1.000.000đ 
 • Trả góp lãi suất 0%. Trả trước 50%, kỳ hạn 6 tháng (Áp dụng trên GIÁ NIÊM YẾT, không áp dụng cùng các khuyến mại khác)

(*Dự kiến)

Giảm 6%
6.1 inches6 G512 G

47.990.000 45.000.000

47.990.000 45.000.000
 • [HOT] Thu cũ lên đời giá cao – Thủ tục nhanh – Trợ giá lên tới 1.000.000đ 
 • Trả góp lãi suất 0%. Trả trước 50%, kỳ hạn 6 tháng (Áp dụng trên GIÁ NIÊM YẾT, không áp dụng cùng các khuyến mại khác)

(*Dự kiến)

Giảm 12%
6.1 inches3 G128 G

39.990.000 35.000.000

39.990.000 35.000.000
 • [HOT] Thu cũ lên đời giá cao – Thủ tục nhanh – Trợ giá lên tới 1.000.000đ 
 • Trả góp lãi suất 0%. Trả trước 50%, kỳ hạn 6 tháng (Áp dụng trên GIÁ NIÊM YẾT, không áp dụng cùng các khuyến mại khác)

(*Dự kiến)

Giảm 7%
6.1 inches3 G128 G

40.990.000 38.000.000

40.990.000 38.000.000
 • [HOT] Thu cũ lên đời giá cao – Thủ tục nhanh – Trợ giá lên tới 1.000.000đ 
 • Trả góp lãi suất 0%. Trả trước 50%, kỳ hạn 6 tháng (Áp dụng trên GIÁ NIÊM YẾT, không áp dụng cùng các khuyến mại khác)

(*Dự kiến)

Giảm 7%
6.1 inches6 G512 G

45.990.000 43.000.000

45.990.000 43.000.000
 • [HOT] Thu cũ lên đời giá cao – Thủ tục nhanh – Trợ giá lên tới 1.000.000đ 
 • Trả góp lãi suất 0%. Trả trước 50%, kỳ hạn 6 tháng (Áp dụng trên GIÁ NIÊM YẾT, không áp dụng cùng các khuyến mại khác)

(*Dự kiến)

iPhone 14 Max iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max

Từ chiếc iPhone đầu tiên ra đời vào ngày 29/01/2007, Apple luôn liên tục cải tiến tạo ra những bước đột phá mới từ công nghệ đến thiết kế trong mỗi phiên bản iPhone. Chính vì thế, đã là iFan của nhà Táo khuyết thì chắc chắn bạn chẳng thể bỏ qua iPhone 14 series sắp ra mắt trong thời gian tới. iPhone 14 được kỳ vọng sẽ có những thay đổi lớn trong hệ điều hành sử dụng, thiết kế gọn và tinh tế hơn cùng với đó là những tính năng vượt trội. 

Hãy cùng cập nhật những thông tin dự đoán mới nhất về iPhone 14 dưới đây. 

Apple luôn liên tục cải tiến tạo ra những bước đột phá mới từ công nghệ đến thiết kế trong mỗi phiên bản iPhone. 
Apple luôn liên tục cải tiến tạo ra những bước đột phá mới từ công nghệ đến thiết kế trong mỗi phiên bản iPhone.

1. Thời gian dự kiến ra mắt iPhone 14 (cập nhật 24/5/2022)

“iPhone 14 khi nào ra mắt?” có lẽ là câu hỏi được các iFan quan tâm nhất hiện nay. Theo các nguồn tin rò rỉ từ Specs Tech có thể iPhone 14 ra mắt trùng với các dòng iPhone 13 và iPhone 12. 

Dựa vào khoảng thời gian ra mắt các dòng iPhone 13, iPhone 12 trước đó nhà Apple thường cho ra mắt tháng 9, cụ thể dự kiến là ngày 14/9/2022

2. Thông số kỹ thuật iPhone 14 Series (Cập nhật ngày 24/5/2022)

THÔNG SỐ THIẾT KẾ

IPHONE 14

IPHONE 14 MAX

IPHONE 14 PRO

IPHONE 14 PRO MAX

Khối lượng

164 grams

228 grams

205 grams

228 grams

Kích thước

146.7 x 71.5 x 7.4 mm

160.8 x 78.1 x 7.4 mm

146.7 x 71.5 x 7.4 mm

160.8 x 78.1 x 7.4 mm

Chất liệu*

Mặt trước kính, Mặt lưng kính, Viền titan

Mặt trước kính, Mặt lưng kính, Viền titan

Mặt trước kính, Mặt lưng kính, Viền titan

Mặt trước kính, Mặt lưng kính, Viền titan

Chống nước & bụi

Chuẩn IP68

Chuẩn IP68

Chuẩn IP68

Chuẩn IP68

Màu sắc

màu đen, hồng, xanh lá, bạc, xám.

màu đỏ, trắng, đen, xanh dương, hồng.

xanh dương, vàng, bạc, xám, tím, hồng, cam

xanh dương, vàng, bạc, xám, tím

Bảo mật

Mật khẩu, vân tay, Face ID

Mật khẩu, vân tay, Face ID

Mật khẩu, vân tay, Face ID

Mật khẩu, vân tay, Face ID

(*Theo macrumors.com )

THÔNG SỐ MÀN HÌNH

IPHONE 14

IPHONE 14 MAX

IPHONE 14 PRO

IPHONE 14 PRO MAX

Công nghệ màn hình

LTPS LCD đa tinh thể

LTPS LCD đa tinh thể

Super Retina XDR OLED màu sắc 1B

Super Retina XDR OLED màu sắc 1B

Kích thước màn hình**

6.06”

6.68”

120 Hz

6.68”

Độ sáng tối đa

625 – 1200 nits

625 – 1200 nits

800 – 1200 nits

800 – 1200 nits

Tần số quét**

120 Hz

120 Hz

120 Hz

120 Hz

Độ phân giải***

2.532 x 1.170 pixels

2.778 x 1.284 pixels

2.532 x 1.170 pixel

2.778 x 1.284 pixels

Mật độ điểm ảnh***

460 PPI

458 PPI 

460 PPI 

458 PPI 

Tỉ lệ màn hình

19.5: 9 

19.5: 9 

19.5: 9 

19.5: 9 

 

THÔNG SỐ CẤU HÌNH

IPHONE 14

IPHONE 14 MAX

IPHONE 14 PRO

IPHONE 14 PRO MAX

Chipset****

A16 Bionic (4nm)

A16 Bionic (4nm)

A16 Bionic (4nm)

A16 Bionic (4nm)

Hệ điều hành***

iOS 16

iOS 16

iOS 16

iOS 16

Chip đồ họa GPU

Apple GPU octa

  Apple GPU octa

  Apple GPU octa

  Apple GPU octa

RAM***

6GB

6GB

8GB

  8GB

ROM ***

128/256/512 GB

128/256/512 GB

128/256/512 GB / 1/2 / TB

128/256/512 GB / 1/2 / TB

*** iPhone 14 thông số mới nhất được cập nhật ngày 09/02/2022 của Macrumors)

THÔNG SỐ ÂM THANH, PIN, SIM

IPHONE 14

IPHONE 14 MAX

IPHONE 14 PRO

IPHONE 14 PRO MAX

Số SIM**

01 eSIM

01 eSIM

01 eSIM

01 eSIM

Âm thanh     

stereo

stereo

stereo

stereo

Pin

3240mAh, Pin liền lithium‑ion, Sạc nhanh 20W, Sạc không dây 15W, Sạc nhanh không dây 7.5W, USB Power Delivery 2.0

2438 mAh, Pin liền lithium‑ion, Sạc nhanh 20W, Sạc không dây 15W, Sạc nhanh không dây 7.5W, USB Power Delivery 2.0

3095mAh, Pin liền lithium‑ion, Sạc nhanh 23W, Sạc không dây 15W, Sạc nhanh không dây 7.5W, USB Power Delivery 2.0

4352 mAh, Pin liền lithium‑ion, Sạc nhanh 27W, Sạc không dây 15W, Sạc nhanh không dây 7.5W, USB Power Delivery 2.0

Hiệu suất sạc một lần

19 tiếng

17 giờ

22 tiếng

28 tiếng

Cổng sạc

Lightning, MagSafe

Lightning, MagSafe

Lightning, MagSafe

Lightning, MagSafe

Chuẩn Wi-Fi***

Wifi 6E

Wifi 6E

Wifi 6E

Wifi 6E

 

THÔNG SỐ CAMERA

IPHONE 14

iPhone 14 Max

IPHONE 14 PRO

IPHONE 14 PRO MAX

Số camera

 • 2 camera trước
 • 2 camera sau
 • 2 camera trước
 • 4 camera sau
 • 2 camera trước
 • 4 camera sau
 • 2 camera trước
 • 4 camera sau

Đèn Flash

2 đèn LED Flash, 2 tone màu

2 đèn LED Flash, 2 tone màu

2 đèn LED Flash, 2 tone màu

2 đèn LED Flash, 2 tone màu

Tính năng camera sau

HDR, Panorama, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps

HDR, Panorama, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps

HDR, Panorama, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps

HDR, Panorama, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps

Camera trước 1

12MP, f/2.2, 23mm, Góc rộng, 1/3.6″

12MP, f/2.2, 23mm, Góc rộng, 1/3.6″, HDR, 4K@24/25/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, Chống rung điện tử gyro-EIS

12MP, f/2.2, 23mm, Góc rộng, 1/3.6″

12MP, f/2.2, 23mm, Góc rộng, 1/3.6″

Camera trước 2

SL 3D

SL 3D

SL 3D

SL 3D

Camera sau 2

12MP, f/2.8, 77mm, Telephoto, Lấy nét tự động theo pha PDAF, Chống rung quang học OIS, Zoom quang học x3

12MP, f/1.8, 13mm, 120 độ, Chụp góc siêu rộng, Lấy nét tự động theo pha PDAF

12MP, f/2.8, 77mm, Telephoto, Lấy nét tự động theo pha PDAF, Chống rung quang học OIS, Zoom quang học x3

12MP, f/2.8, 77mm, Telephoto, Lấy nét tự động theo pha PDAF, Chống rung quang học OIS, Zoom quang học x3

Camera sau 3

12MP, f/1.8, 13mm, 120 độ, Chụp góc siêu rộng, Lấy nét tự động theo pha PDAF

Đang cập nhật

12MP, f/1.8, 13mm, 120 độ, Chụp góc siêu rộng, Lấy nét tự động theo pha PDAF

12MP, f/1.8, 13mm, 120 độ, Chụp góc siêu rộng, Lấy nét tự động theo pha PDAF

Camera sau 4

TOF 3D LiDAR, Cảm biến chiều sâu

Đang cập nhật

TOF 3D LiDAR, Cảm biến chiều sâu

TOF 3D LiDAR, Cảm biến chiều sâu

Nguồn: Gadgetsnowmacrumors.com 

3. Những dự đoán iPhone 14 nâng cấp hơn iPhone 13

Theo các nhận định của chuyên gia trong làng công nghệ, iPhone 14 sẽ là phiên bản có rất nhiều cải tiến nâng cấp “hay ho” so với dòng iPhone 13 của nhà Apple. Để xem các dự đoán iPhone 14 Pro Max có gì nâng cấp hơn iPhone 13 Pro Max, hãy cùng tham khảo so sánh các thông kỹ thuật của iPhone 14 Pro Max dự kiến và iPhone 13 Pro Max dưới đây. 

Thông số kỹ thuật

iPhone 14 Pro Max (Dự đoán)

(Nguồn: Specs Tech)

iPhone 13 Pro Max

Màn hình

Super Retina XDR OLED

OLED 6.7 inch

Độ phân giải

1.284 x 2.778 pixel

2778 x 1284 pixel

Mật độ điểm ảnh

459 PPI

458 PPI

Tần số quét

120Hz

120Hz

Chip xử lý

A16 Bionic

A15 Bionic

Dung lượng RAM

8 GB

6 GB

Bộ nhớ trong

128GB, 256GB, 512GB, 1TB

128GB, 256GB, 512GB, 1TB

Dung lượng Pin

4352 mAh

4352 mAh

Hỗ trợ 5G

Có 

Camera

48 megapixel

12 megapixel

Màu sắc

Blue, Gold, Silver, Graphite, thêm màu xanh matcha, hồng, tím

Graphite, Silver, Gold, Sierra Blue

4. Dự kiến các phiên bản iPhone 14 ra mắt năm 2022

Dự đoán iPhone 14 ra mắt có 4 phiên bản gồm iPhone 14 tiêu chuẩn, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max. Các bạn có thể thấy đến dòng iPhone 14, khả năng cao Apple sẽ “khai tử” bản iPhone mini thay thế bằng dòng iPhone 14 Max, thông tin này được trang MacRumors nhận định. 

Tại sao Apple lại không cho ra mắt iPhone 14 mini? Theo nguồn tin từ Idropnews cho rằng, vì dòng iPhone 12 mini, iPhone 13 mini không đem lại doanh số bán hàng như hãng mong muốn. 

5. Dự đoán giá bán iPhone 14 khi ra mắt

Giá bán iPhone 14 chính xác hiện tại vẫn chưa được Apple công bố chính xác, tuy nhiên theo Leaks Apple Pro, khi iPhone 14 ra mắt có thể có giá bán như sau: 

 • iPhone 14 có giá 799 USD (khoảng hơn 18 triệu đồng).
 • iPhone 14 Max có giá 899 USD (khoảng hơn 20 triệu đồng).
 • iPhone 14 Pro có giá 1099 USD (khoảng hơn 25 triệu đồng).
 • iPhone 14 Pro Max có giá 1199 USD (khoảng 27 triệu đồng).

Đây là giá iPhone 14 ở phiên bản quốc tế nên khả năng cao khi về Việt Nam sẽ có giá cao hơn. Dựa vào giá iPhone 14 dự đoán trên, các bạn cũng có thể thấy iPhone 14 Max có giá cao hơn iPhone 13 mini khoảng 100USD. Tuy nhiên, điều này có lẽ sẽ không quá bất ngờ với những iFan nhà Táo khuyết. 

6. iPhone 14 có mấy màu?

Ngoài các màu cơ bản là xanh lam, vàng, bạc, xám (hay gọi là màu than chì) thì ở dòng iPhone 14 được Idropnews dự đoán sẽ có thể một số màu mới theo xu hướng mới hiện nay như: màu hồng, màu tím, màu matcha…

Các màu iPhone 14 mới này hứa hẹn sẽ mang tới nhiều lựa chọn cá tính hơn cho các tín đồ nhà Apple. iPhone 14 màu matcha trà xanh có vẻ đẹp thời thượng, iPhone 14 màu hồng sang chảnh, iPhone 14 màu tím mộng mơ ghét sự “giả dối”

7. Dự kiến các điểm chung sẽ có trên iPhone 14

Từ các nguồn tin dự đoán về iPhone 14 series của Apple sắp ra mắt trong năm nay hứa hẹn có rất nhiều đột phá mới cả về thiết kế, màu sắc, camera đặc biệt là cấu hình, hiệu năng và cổng lightning. 

 • Thiết kế: Dự đoán của Specs-tech, iPhone 14 series sẽ được trang bị chuẩn IP68 giúp kháng nước và kháng bụi hiệu quả. Không chỉ vậy, iPhone 14 còn sở hữu màn hình cảm ứng Super Retina XDR OLED touch screen, 1B màu cùng độ phân giải 1284×2778 pixel
 • Màn hình: Ở iPhone 14 series dự đoán sẽ có sự thay đổi lớn khi lược bỏ màn hình “tai thỏ” bằng màn hình đục lỗ như viên thuốc con nhộng. Bên cạnh đó, Ming Chi Kuo – Nhà phân tích người Đài Loan cho rằng iPhone 14 sẽ quay trở lại với Touch ID 14 tích hợp với nút nguồn và ẩn dưới màn hình. Trang Idropnew, MacRumors còn đưa ra nhận định rằng dòng iPhone 14 series sẽ nâng cấp màn hình lên 120Hz để tăng độ sắc nét, hình ảnh sống động và mượt hơn so với các màn hình 90Hz và 60Hz
 • Bộ nhớ trong: Macrumors cho rằng ở các phiên bản iPhone 14 vẫn sẽ có dung lượng bộ nhớ 128GB, 256GB, 512GB, 1TB. Tuy nhiên ở iPhone 14 tiêu chuẩn có thể ra mắt thêm bộ nhớ từ 64GB khác với iPhone 13 nhỏ nhất chỉ có 128GB. 
 • Camera: Nhà phân tích Ming-Chi Kuo cho rằng có thể Apple sẽ trang bị camera chính với độ phân giải 48 megapixel và hỗ trợ quay video 8K trên dòng iPhone 14 Pro. Trong khi đó, trang 9to5mac đưa tin, camera sau của iPhone 14 không có thiết kế lồi, các nút âm lượng và “tai thỏ”. 
 • Hiệu năng: Theo thông tin từ trang macrumors, iPhone 14 series sẽ sử dụng chip A16 Bionic với tiến trình 3nm hoặc 4nm do TSMC sản xuất. Ngoài ra, trang này cũng cho hay Apple dự kiến ​​sẽ sử dụng chip Snapdragon X65 của Qualcomm, đây là modem 5G 10 gigabit đầu tiên với tốc độ kết nối nhanh hơn và cải tiến kết nối.
 • Dung lượng pin: Trang tin Tomsguide đánh giá iPhone 14 series với chip A16 Bionic giúp tăng hiệu năng xử lý thông tin thông tin đồ họa, tuy nhiên họ cũng chưa nhận định chính xác được thời gian sử dụng dung lượng pin trong bao lâu. 
 • Tính năng khác: 

Theo Macrumors cung cấp, dòng iPhone 14 series có thể không có khe cắm SIM vật lý chuyển sang thiết kế phục vụ eSIM. Tuy nhiên, chức năng eSIM không khả dụng ở tất cả các quốc gia, vì vậy có thể iPhone 14 được bán ở một số khu vực sẽ cần tiếp tục cung cấp khe cắm nano-SIM. 

Và cũng giống như các dòng iPhone 13 thì ở iPhone 14 vẫn có các tính năng kết nối như wifi, Bluetooth hay siri quen thuộc của nhà Apple. 

8. Dự kiến điểm khác nhau giữa các phiên bản iPhone 14 series

Ngoài những điểm giống nhau trên, mỗi phiên bản iPhone 14 series lại có những một số điểm khác nhau để phù hợp với từng phân khúc và tối đa nhu cầu sử dụng của các iFan nhà Apple. Bạn có thể tham khảo chi tiết các thông số kỹ thuật, đặc điểm cấu hình dưới đây. 

Các phiên bản iPhone 14

Đặc điểm cấu hình

(Nguồn: LEAK Tech VN)

iPhone 14

Màn hình 6.06 inch với độ phân giải 2532 x 1170 pixel, được tích hợp Face ID/ Touch ID và có camera kép. 

iPhone 14 Max

Là chiếc iPhone mới thay thế iPhone 14 mini, iPhone 14 Max sở hữu màn hình lớn 6.68 inch, độ phân giải 2.778 x 1.284 pixels, chạy chip A16 Bionic và có 3 camera.

iPhone 14 Pro

Sử dụng công nghệ Flexible OLED với độ phân giải 2.532 x 1.170 pixel trên màn hình 6.06 inch, tần số quét 120Hz. Sử dụng clip A16 Bionic mạnh mẽ, Phần Face ID và Touch ID được ẩn dưới tấm nền hiển thị.

iPhone 14 Pro Max

Sở hữu độ phân giải lớn nhất series là 2.778 x 1.284 pixels với công nghệ LTPO tần số quét 120Hz. Phần Face ID và Touch ID tương tự iPhone 14 Pro.

Tuy các thông tin về iPhone 14 series mới chỉ đang là những dự đoán, rò rỉ từ nhà “Táo khuyết” nhưng chúng đều là những dữ liệu đã được phân tích từ các trang và chuyên gia uy tín trong làng công nghệ. Chính vì thế, các bạn hoàn toàn có thể kỳ vọng về những thay đổi đột phá này ở iPhone 14 ra mắt tới. 

Hỏi và đáp

Gửi